อาการนกเขาไม่ขัน

อาการนกเขาไม่ขัน

บทนำ

ภาวะนกเขาไม่ขันเป็นภาวะที่พบได้บ่อยและสร้างความเป็นกังวลให้กับผู้ชายหลายคน ภาวะนี้สามารถส่งผลไม่ดีต่อความมั่นใจในตัวเอง ความสัมพันธ์ รวมถึงคุณภาพชีวิตโดยรวม แต่ว่าภาวะนี้สามารถรักษาได้ด้วยหลากหลายวิธี รวมถึงการใช้ PiezoWave เมื่อผู้ชายทราบถึงช่วงวัยที่อาจเกิดภาวะนี้ ปัญหาที่ตามมา ภาวะนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และการรักษา พวกเขาสามารถดำเนินการเชิงรุกเพื่อเพิ่มพูนสุขภาวะทางเพศของตนเอง

 

สารบัญ

 • บทนำ
 • ช่วงวัยที่เกิดภาวะนกเขาไม่ขัน
 • ปัญหาที่ตามมา
 • ภาวะนกเขาไม่ขันเกิดขึ้นได้อย่างไร
 • การรักษา
 • การใช้ Piezo Wave เพื่อรักษาภาวะนกเขาไม่ขัน
 • ต้องใช้ Piezo Wave รักษากี่ครั้ง
 • ความเหมาะสมของ Piezo Wave
 • สรุป

 

บทนำ

ภาวะนกเขาไม่ขันเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้ชายทั่วโลก เป็นภาวะที่ส่งผลกระทบต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ซึ่งสามารถนำไปสู่ผลเสียต่อคุณภาพชีวิต บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะนำเสนอภาพรวมของภาวะนกเขาไม่ขัน ช่วงวัยที่เกิดภาวะนี้ ปัญหาที่ตามมา สาเหตุ และการรักษา

 

ช่วงวัยที่เกิดภาวะนกเขาไม่ขัน

ภาวะนกเขาไม่ขันเป็นภาวะที่กระทบผู้ชายทุกวัย แต่ว่าจะเกิดขึ้นได้บ่อยกับผู้ที่มีอายุมาก ผู้ชายที่อายุเกิน 50 ปีกว่าครึ่งเคยประสบปัญหานกเขาไม่ขันมาแล้ว เมื่อแก่ตัวขึ้นจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะนี้มากขึ้นเนื่องจากหลายปัจจัย เช่น ปริมาณของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่น้อยลง โรคประจำตัว และการใช้ชีวิต

 

 

ปัญหาที่ตามมา

ภาวะนกเขาไม่ขันส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชีวิตของผู้ชาย สามารถสร้างปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น 
1. ความเครียด 
2. ความวิตกกังวล 
3. ภาวะซึมเศร้า ส่งผลต่อ
4. ความมั่นใจในตนเอง 
5. ปัญหาความสัมพันธ์และความพึงพอใจในเพศสัมพันธ์ที่ลดลง 
ภาวะนกเขาไม่ขันอาจเป็นหนึ่งในอาการของโรคบางชนิด เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง

 

ภาวะนกเขาไม่ขันเกิดขึ้นได้อย่างไร

ภาวะนกเขาไม่ขันอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยทั้งทางกายและทางจิตใจ ปัจจัยทางกายนั้นได้แก่โรคหรือภาวะต่าง ๆ เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และฮอร์โมนไม่สมดุล ส่วนปัจจัยทางจิตใจนั้นได้แก่ความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า ปัญหาความสัมพันธ์ และมากับอายุที่เพิ่มมากขึ้น
 

การรักษา

ภาวะนกเขาไม่ขันสามารถรักษาได้ด้วยหลากหลายวิธีได้แก่ การเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต การกินยา และการบำบัด การเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตสามารถทำได้โดยการออกกำลังกาย การเลิกสูบบุหรี่ และลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนการกินยานั้น ยาที่ถูกจ่ายบ่อย ๆ เพื่อการรักษาภาวะนี้ได้แก่ไวอากราและเซียลิส และสำหรับการบำบัด การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (CBT) และการบำบัดสำหรับคู่สมรส (couple therapy) สามารถจัดการกับปัจจัยทางจิตใจที่ทำให้เกิดภาวะนี้ได้เป็นอย่างดี

 

การใช้ PiezoWave เพื่อรักษาภาวะนกเขาไม่ขัน

Piezo therapy เป็นการรักษาภาวะนกเขาไม่ขันซึ่งใช้คลื่นกระแทก (shockwave) เพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตบริเวณอวัยวะเพศโดยไม่ต้องผ่าตัด การรักษานี้จะใช้เครื่อง Piezo Wave ส่งคลื่นกระแทกลงไปยังบริเวณที่เกิดภาวะนกเขาไม่ขัน คลื่นนี้จะกระตุ้นการเกิดเส้นเลือดใหม่ ซึ่งช่วยให้เลือดไหลเวียนที่บริเวณอวัยวะเพศดีขึ้นและกระตุ้นการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

เครื่อง PiezoWave

 

ต้องใช้ Piezo Wave รักษากี่ครั้ง

จำนวนครั้งที่รักษานั้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภาวะนกเขาไม่ขัน โดยทั่วไปการรักษาจะอยู่ที่ 6 - 12 ครั้ง ครั้งละประมาณ 15 - 20 นาที 1 - 2 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ละครั้งห่างกัน 2 - 3 วัน

 

ความเหมาะสมของ Piezo Wave

Piezo therapy นั้นเหมาะกับผู้ชายที่มีปัญหานกเขาไม่ขันขั้นเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่อาจไม่เหมาะกับผู้ที่มีภาวะนกเขาไม่ขันขั้นรุนแรงหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวที่อาจรบกวนการรักษาได้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนทำเพื่อให้ทราบว่าการรักษานี้เหมาะสมหรือไม่

 

 

ลักษณะหัวที่ใช้ในการรักษา

 

 

Piezo Technology

 • เทคโนโลยีที่โฟกัสตรงจุด
 • สามารถปรับระดับการเจาะลึกของคลื่นได้อย่างแม่นยำ
 • ระดับการเจาะลึกและความเข้มข้นของคลื่นสามารถตั้งค่าแยกกันได้
 • ไม่เกิดความเจ็บปวดในบริเวณที่เครื่องสัมผัสกับผู้เข้ารับการรักษา
 • เสียงรบกวนน้อย
 • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
 • กะทัดรัด

 

แหล่งกำเนิดคลื่น

แหล่งกำเนิดคลื่นของเครื่อง Piezo Shockwave therapy นั้นมาพร้อมกับเทคโนโลยี single layer และ double layer ซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของคลื่นที่ต้องการ

ลักษณะของคลื่น

 

สรุป

ภาวะนกเขาไม่ขันเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ชายได้ แม้ว่าจะเป็นปัญหาที่สร้างความยากลำบากเมื่อต้องพบเจอ แต่ว่าปัญหานี้สามารถรักษาได้ด้วยหลากหลายวิธี การเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต การกินยา การบำบัด และการรักษาด้วยเครื่อง PiezoWave นั้นสามารถทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้ดีขึ้นและฟื้นฟูสุขภาวะทางเพศ ด้วยการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและวิธีการรักษามากมาย ผู้ชายสามารถดูแลสุขภาวะทางเพศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้

 


อาการนกเขาไม่ขัน

facebook icon ig icon icon line phone icon google map icon