Smass Lock

Smass Lock

เทคโนโลยี Focus Ultrasonic เทคโนโลยี่จากประเทศญี่ปุ่น ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขในหลายประเทศแล้วว่าเป็นเครื่องผลิตประจุไฟฟ้าลบซึ่งมีผลโดยตรงต่อการปรับสมดุลของร่างกาย และมีผลต่อการบำบัดอาการที่มาจากโรคเรื้อรังหลายชนิด

จุดเด่น

  • ปรับปรุงโครงสร้าง สภาพผิวหนัง
  • คลื่นไฟฟ้าความถี่สูงจะไปนวดเซลล์ในอัตรา 70,000 ครั้งต่อวินาที ซึ่งจะช่วยให้ผิวที่เหี่ยวย่นได้รับความยืดหยุ่น พลังไฟฟ้าประจุลบจะคืนความสมดุลให้กับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของเลือด
  • ช่วยเร่งกระบวนการขับล้างสารพิษ ช่วยให้ผิวพรรณดูมีสุขภาพดี
แนะนํา : รับบริการทุกสัปดาห์ หรือตามความเห็นแพทย์

Clear Face & Fresh

facebook icon ig icon icon line phone icon